Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
6 kwietnia 2020

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Czytaj więcej o: ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej o: ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.  

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.  

Czytaj więcej o: ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Czytaj więcej o: ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej

ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Czytaj więcej o: ZUS informuje o przepisach dot. tzw. tarczy antykryzysowej
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).

Czytaj więcej o: INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Powiększ zdjęcie
2 kwietnia 2020

Rozliczenia za usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli zwraca się z prośbą do mieszkańców miejscowości: Serokomla, Wólka, Ruda, Nowa Ruda, Hordzież, Leonardów, Bielany Duże, Zakępie, Czarna oraz Józefów Duży,  którzy posiadają możliwość skorzystania z poczty elektronicznej o podanie aktualnego stanu wodomierza celem dokonania rozliczenia za zużytą wodę i /lub odprowadzone ścieki.          

Czytaj więcej o: Rozliczenia za usługi wodociągowo-kanalizacyjne
Powiększ zdjęcie
2 kwietnia 2020

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Przymrozki. Ważność: od godz. 00:00 dnia 03.04.2020 do godz. 08:00 dnia 03.04.2020

Czytaj więcej o: OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków OKW

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Serokomla.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków OKW
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

Nabór wniosków grantowych nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków grantowych nr 2/2020/G
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Łuków.

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW z dnia 27 marca 2020 r.
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

KOLEJNE OGRANICZENIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM !!!

W dniu 31.03.2020r. Premier RP  poinformował o wprowadzeniu  kolejnych  ograniczeń  w związku  z koronawirusem.

Czytaj więcej o: KOLEJNE OGRANICZENIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM !!!
Powiększ zdjęcie
31 marca 2020

Stypendium Szkolne 2019/2020

Wójt Gminy Serokomla informuje iż przyjmowane są oświadczenia o wyrażenie zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Serokomla w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej o: Stypendium Szkolne 2019/2020
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
30 marca 2020

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE NR 31

WOJEWODZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 31 z dnia 29.03.2020 r.

Czytaj więcej o: OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE NR 31