Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Serokomla

  Wójt Gminy Serokomla ​Rada Gminy Serokomla

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2083

UCHWAŁA Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Serokomli

z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Serokomla w dniu 30 listopada 2014 r. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Serokomla w dniu 30 listopada 2014 r.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2080

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/9.1.1 POKL

Wyposażenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzówce   w zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. ”  Zapytanie ofertowe 2/2014/9.1.1 POKL

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2074

Baza organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla

Baza organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2063

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/9.1.1 POKL

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzówce w odkurzacz, froterkę, apteczkę z wyposażeniem oraz dostosowania pomieszczeń (toalet) w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. ”

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2060

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oraz dotyczących Wieloletniego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2020.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2069

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Serokomla informuje, że w terminie od 03 listopada do 28 listopada 2014r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2050

Projekt systemowy ” Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” nr: POKL.09.01.01-06-042/14

realizowany jest w Szkole Podstawowej w Krzówce od dnia 01 października 2014 roku.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2044

Otwarcie Hali Sportowej – galeria

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1936

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1927

Starsze posty «