Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
20 listopada 2015

Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie rozgraniczenia na całej długości granicy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/2 o pow. 0,28 ha położonej w obrębie Hordzież.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe
Powiększ zdjęcie
20 listopada 2015

XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 W dniu 24 listopada 2015 roku /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla                                

Czytaj więcej o: XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
13 listopada 2015

Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń

Pilotaż ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta potrwa do końca listopada br.

Badanie satysfakcji Pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - wypełnij ankietę

Czytaj więcej o: Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń
Powiększ zdjęcie
10 listopada 2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY  KSIĘGOWY W GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH w SEROKOMLI  ½ etatu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Powiększ zdjęcie
5 listopada 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Czytaj więcej o: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie
5 listopada 2015

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Serokomla informuje, że w terminie od 02 listopada do 27 listopada 2015 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Powiększ zdjęcie
29 października 2015

UWAGA! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 2 listopada 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w Oddziale Terenowym w Lublinie w godzinach 7:30 – 15:30.

Czytaj więcej o: UWAGA! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
13 października 2015

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 73 /2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożvtku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych
Powiększ zdjęcie
12 października 2015

Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. 10.00 – 12.00.

Czytaj więcej o: Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta
Powiększ zdjęcie
12 października 2015

Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu

Na stronie internetowej Lokalnje Grupy Działania "Razem Ku Lepszej Przyszłości"  w zakładce Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze, które Gmina w przyszłości chciałaby zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”.

Czytaj więcej o: Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu
Powiększ zdjęcie
7 października 2015

Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021

Następnym krokiem budowy LSR na lata 2015-2021, identyfikującym przyszłe cele LSR, jest spotkanie 3 sektorów (publiczny, społeczny i gospodarczy) oraz mieszkańców obszaru LGD, które odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UG Łuków przy ulicy Świderskiej 12.

Czytaj więcej o: Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021
Powiększ zdjęcie
6 października 2015

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego w okresie zimowym

Wójt Gminy Serokomla zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę węgla kamiennego w sezonie zimowym 2015/2016.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego w okresie zimowym
Powiększ zdjęcie