Otwarcie Hali Sportowej – galeria

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1936

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1927

Zarządzenie Nr 55 /2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 9 października 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1924

Wójt Gminy Serokomla podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1921

75 Rocznica Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej Polski 2014 – Galeria

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1857

XV Bieg Sobiborski – Sobibór Włodawa 2014

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1852

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Serokomli

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Serokomla i wyborów Wójta Gminy Serokomla

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1843

Informacja Wójta Gminy Serokomla z dnia 22 września 2014r.

w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1837

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1822

75 Rocznica Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej Polski 1939

Zaproszenie na uroczystość 75 Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej Polski 1939r. stoczonej przez SGO „POLESIE" gen. Franciszka Kleeberga.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1628

Starsze posty «