Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
15 listopada 2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” i „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”. Szczegóły na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/, w zakładce Nabory.

Czytaj więcej o: Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019
Powiększ zdjęcie
13 listopada 2019

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej o: Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie
12 listopada 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Serokomla

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Powiększ zdjęcie
30 października 2019

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2019 r.
Powiększ zdjęcie
28 października 2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24.10.2019

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej "Projektem" oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24.10.2019
Powiększ zdjęcie
24 października 2019

Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Czytaj więcej o: Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada
Powiększ zdjęcie
22 października 2019

Zawiadomienie - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 23.10.2019 r.

W dniu 23 października 2019 r. /środa/ o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie - Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 23.10.2019 r.
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
22 października 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła

Ważność od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019 r.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła
Powiększ zdjęcie
21 października 2019

Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 21 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie
21 października 2019

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR

Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIO, które odbędą się w dniach 25-27 października 2019 roku. Jest to wspólna inicjatywa Targów Lublin S.A. oraz Miasta Lublin.

Czytaj więcej o: Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR
Powiększ zdjęcie
9 października 2019

UWAGA ROLNICY!

     Rolnicy, którzy składali oświadczenia dotyczące strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi i suszą (dwa oświadczenia)  proszeni są o zwrot odebranych protokołów  (z przymrozków i z suszy, czyli 2 szt.) do Urzędu Gminy Serokomla, w celu sporządzenia jednego protokołu zbiorczego.

    Dwa pojedyncze protokoły nie będą przyjmowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie.

Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY!
Powiększ zdjęcie
8 października 2019

Mobilna pracownia multimedialna

W Szkole Podstawowej w Krzówce powstanie mobilna pracownia multimedialna składająca się z 16 laptopów z dostępem do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu. To nagroda dla naszej szkoły zdobyta w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwania.

Czytaj więcej o: Mobilna pracownia multimedialna
Powiększ zdjęcie
8 października 2019

ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego.

Czytaj więcej o: ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO
Powiększ zdjęcie
8 października 2019

VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego

Informacja o VIII Jesiennym Kiermaszu Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego organizowanego przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 13 października 2019 r.

Czytaj więcej o: VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego