Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
25 listopada 2016

Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Informujemy, iż z dniem 14 października 2016r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego rolników podpisał umowę w sprawie zawarcia Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci (do ukończenia 16 roku życia), których rodzice lub opiekunowie prawni są ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie tj. podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz macierzyńskiemu.

Czytaj więcej o: Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Powiększ zdjęcie
25 listopada 2016

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Czytaj więcej o: BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
Powiększ zdjęcie
25 listopada 2016

Spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa) odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2016

XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 W dniu 29 listopada 2016 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla 

Czytaj więcej o: XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Powiększ zdjęcie
18 listopada 2016

Samoobrona Kobiet - szkolenie

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Czytaj więcej o: Samoobrona Kobiet - szkolenie
Powiększ zdjęcie
18 listopada 2016

Program ERASMUS+

Informacja na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli

Czytaj więcej o: Program ERASMUS+
Powiększ zdjęcie
15 listopada 2016

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA …

To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla w okresie od 08.11.2016 r. do 15.12.2016 r. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czytaj więcej o: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA …
Powiększ zdjęcie
3 listopada 2016

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Czytaj więcej o: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok
Powiększ zdjęcie
2 listopada 2016

NABÓR WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

Czytaj więcej o: NABÓR WNIOSKÓW
Powiększ zdjęcie
2 listopada 2016

Zawiadomienie

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.239 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Niecodzienna lekcja historii”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Powiększ zdjęcie
28 października 2016

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Czytaj więcej o: Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
Powiększ zdjęcie
25 października 2016

Zawiadomienie

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.239 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Ocalić od zapomnienia..."

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Powiększ zdjęcie
25 października 2016

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 196/1 położonej w miejscowości Bronisławów Mały

Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony