Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 18 lipca 2014r

w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Bronisławów Duży.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1246

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Serokomla podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Do pobrania: Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1237

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Serokomla

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Serokomla dotyczących „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Serokomla na lata 2014 -2024"

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1233

Kręcenie spotu filmowego dotyczącego konsultacji społecznych na terenie Gminy Serokomla

W dniach 18-20 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Serokomla kręcony był materiał do spotu filmowego dotyczącego konsultacji społecznych.  W spocie brali udział statyści z terenu naszej Gminy.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1204

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1200

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1193

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY  KSIĘGOWY W GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH w SEROKOMLI  ½ etatu. OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1190

Informacja o zamiarze połączenia z dniem 01 stycznia 2015r. samorządowych instytucji kultury

Wójt Gminy Serokomla w imieniu Organizatora – Gminy Serokomla informuje o zamiarze połączenia z dniem 01 stycznia 2015r. samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Serokomli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, w jedną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Serokomli.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1181

XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 23 czerwca 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie  XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla    

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1178

Wójt Gminy Serokomla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Wójt Gminy Serokomla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=1173

Starsze posty «