Ostrzeżenie o burzach z gradem !

Ważność: od godz. 12:00 dn. 25.05.2015 r. do godz. 24:00 dn. 25.05.2015 r.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2421

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI INTERNETU I KOMPUTERA

REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SIECI SZEROKOPASMOWE POLSKI WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2410

VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

Zawiadomienie.  W dniu 18 maja 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 13 -tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla     

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2399

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA   Załącznik do procedury zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2401

Wójt Gminy Serokomla podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomość przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2395

Informacja o Obwodowych Komisjach Wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2386

Głosuję. To proste! – plakat informacyjny

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2382

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2379

Informacja Wójta Gminy Serokomla

dotycząca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2373

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla;   Wieloletni program współpracy JST – NGO;   Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2364

Starsze posty «