Internetowe Forum Gminne

Internetowe Forum Gminne, które powstało w ramach projektu: „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” dostępne jest pod adresem http://serokomla.forumgminne.pl.

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2520

Zagłosuj na dąb Bolko

jedyne drzewo z województwa lubelskiego w konkursie „Drzewo Roku 2015″.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2511

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina  Serokomla informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 211/2015/D/OZ z dnia 12.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2501

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Serokomla informuje, że w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2015 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2498

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 25 czerwca 2015 roku /czwartek/ o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla     

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2491

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Serokomla

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 16/1 położonej w miejscowości Bronisławów Duży.

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2488

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art.39, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego do …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2485

Wójt Gminy Serokomla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bronisławów Duży

Ogłaszenie o przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bronisławów Duży

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2479

Wójt Gminy Serokomla ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2473

25-lecie Samorządu Terytorialnego w Gmina Serokomla

Permalink do tego artykułu: http://gmina.gminaserokomla.pl/?p=2425

Starsze posty «