Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
6 grudnia 2017

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 08 grudnia 2017 roku /piątek/ o godz. 900w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
4 grudnia 2017

Planowane wyłączenia na terenie Gminy Serokomla

Informacje o planowanych wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Planowane wyłączenia na terenie Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
1 grudnia 2017

„Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli informuje, iż Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie wspólnie z 7 gminami powiatu łukowskiego realizuje projekt „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim w okresie od 1.11.2017r do 31.12.2018r.”

Czytaj więcej o: „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim”
Powiększ zdjęcie
1 grudnia 2017

„OZOBOTEM po Polsce”

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla we współpracy ze Szkołą Podstawową w Krzówce będzie realizowało projekt edukacyjny „OZOBOTEM po Polsce”. Wniosek na projekt został złożony w ramach Programu „Na dobry początek” do Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Wniosek zyskał akceptację komisji i uzyskał dofinansowanie w wysokości 8400,00 zł. Projekt będzie realizowany przez pół roku od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej o: „OZOBOTEM po Polsce”
Powiększ zdjęcie
28 listopada 2017

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Projekt skierowany jestdo do osób powyżej 30 roku życia i więcej, zamieszkujących naterenie woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne).

Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2017

Planowane wyłączenia na terenie Gminy Serokomla

Informacje o planowanych wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Planowane wyłączenia na terenie Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2017

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 28 listopada 2017 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
22 listopada 2017

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”
Czytaj więcej o: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie
6 listopada 2017

Szanowny Rolniku pamiętaj o spisie zwierząt

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej o: Szanowny Rolniku pamiętaj o spisie zwierząt
Powiększ zdjęcie
6 listopada 2017

Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmianw wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o: Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli na realizację zadania publicznego pod nazwą „POŻARNA STRAŻ – OSP SEROKOMLA RATUJE NAS!”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących.

Czytaj więcej o: EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI
Powiększ zdjęcie
24 października 2017

Informacja o bezdomnym psie

Wójt Gminy Serokomla informuje, że na terenie Gminy Serokomla został znaleziony bezdomny piesek (mieszaniec). Urząd Gminy w Serokomli poszukuje osoby chętnej do przygarnięcia psa. Sunia jest bardzo łagodna i przyjazna. Szuka dobrego domu, w który odnajdzie opiekę.

Czytaj więcej o: Informacja o bezdomnym psie