Trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 marca 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 31 marca 2022 r., do godz. 23.59. 

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego, obowiązujący od dnia 16 marca 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 31 marca 2022 r., do godz. 23.59.