Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Zespół Szkół w Serokomli

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”

Gmina Serokomla w dniu 14 czerwca 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 30.12.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 752 314,54 zł

 

 

Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 693 741,99 zł, zaś wartość dofinansowania 2 752 314,54 zł.

 

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (337 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Serokomla (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny to poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Serokomla poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

    wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
    wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
    ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
    dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
    zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
    obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
    spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
    poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty:

    wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
    efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany),
    mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

    województwo: lubelskie,
    powiat: łukowski,
    gmina: Serokomla,
    miejscowości: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów Duży, Krzówka, Leonardów, Nowa Ruda, Pieńki, Poznań, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka.

 

Termin rozpoczęcia projektu - 11.04.2016 r.

 

Termin zakończenia projektu - 20.12.2019 r.

Banery/Logo