XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2021

W dniu 9 lutego  2021 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXIV  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2020 rok.
 6. Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.
 7. Sprawozdanie Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Serokomla za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Serokomla.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zapytania.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie