XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2021

W dniu 29 marca  2021 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXV  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

 

W dniu 29 marca  2021 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXV  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

 

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2021-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup i sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Leonardów. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

                        
/-/ Janusz Kozarski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie