„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2021

Wójt Gminy Serokomla uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w związku z powyższym, gmina Serokomla zamierza wystąpić o dofinansowanie w przedmiotowym programie.

Aby gmina mogła uczestniczyć w przedmiotowym programie konieczne jest sporządzenie „Inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Serokomla”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Serokomla zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości odpadów oraz dostarczenie do Urzędu Gminy Serokomla osobiście lub skanem na adres e-mail: aleksandra.ratynska@gminaserokomla.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2021 r.

Druki ankiet stanowią załącznik do ogłoszenia oraz dostępne są w Urzędzie Gminy Serokomla.

 Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Serokomla, w godzinach pracy urzędu  oraz pod numerem tel. (25) 623 97 58.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie