XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2021

W dniu  10 września  2021 roku  /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXIX  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz
  o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli za
  I półrocze 2021 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Józefów Duży stanowiącej własność Gminy Serokomla.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

 10. Sprawy różne.

 11. Zapytania.

 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Janusz Kozarski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie