O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2021

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa wsi Poznań III ratę podatku z terminem płatności do 15.09.2021r. prosimy uiszczać:

- w kasie Urzędu Gminy Serokomla w godz. 900 - 1300

- w banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunek Urzędu Gminy nr 98 9203 0002 0020 0035 2000 0020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie