Uwaga! Ankieta do wypełnienia!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2021

Zapraszamy Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, szczególnie Gminy Serokomla, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. 

Ankieta dostępna jest pod linkiem.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb Mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

 

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2b9fdba4&&b=a8f84eb8f&&c=a065ec00

Galeria

  • Powiększ zdjęcie