Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2016

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Serokomla, dnia 3 listopada 2016r.

  

Zgodnie z uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

podaję do publicznej wiadomości protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

 

  

Sekretarz Gminy 

/-/ Teresa Ponikowska /

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie