Niecodzienna lekcja historii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2016

      To tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla, w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowany przez Gminę Serokomla w wysokości 4400 zł.

Zadania realizowane w projekcie obejmowały wycieczkę do Muzeum Generała Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej oraz do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W wycieczce uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu gminy Serokomla tj. ze Szkoły Podstawowej w Krzówce i Zespołu Szkół w Serokomli  oraz mieszkańcy gminy, głównie Seniorzy. Na zakończenie wycieczki wszyscy dostali kubek gorącej herbaty i smaczny poczęstunek. W sumie udział wzięło 150 osób, czyli cel został osiągnięty.

Ponadto w projekcie zaplanowany został konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i gen. Fr. Kleebergu  i ostatniej bitwie obronnej 1939 r., który został przeprowadzony w szkołach z terenu gminy Serokomla, w dwóch kategoriach wiekowych, kolejny etap gminny odbędzie się w połowie grudnia  i zostanie przeprowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Serokomli – partnera projektu.

   Celem naszego projektu jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie więzi młodych ludzi z Ojczyzną poprzez organizację przedsięwzięć kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie, a także przybliżające dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu.

Pragniemy podziękować gminie Serokomla za wsparcie finansowe oraz partnerom projektu  to jest szkołom z terenu gminy Serokomla oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli za pomoc w sprawnej realizacji poszczególnych działań.

Poniżej zdjęcia z wycieczki, a w najbliższej przyszłości informacje z rozstrzygnięcia konkursu.

Oprac. A. Abramczuk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie