Informacja o spotkaniach/szkoleniach dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2017

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza organizacje pozarzqdowe, przedsiębiorców oraz osoby zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujqce do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
Inicjatywy LEADER”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie