O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2017

Wójt Gminy Serokomla informuje o możliwości składania oświadczeń o szacowanie strat spowodowanych przymrozkiem wiosennym, który miał miejsce w dniach 16-21.04.2017 r. oraz w dniu 10.05.2017 r. i spowodował straty w uprawach na terenie Gminy Serokomla.

Oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 745 do 1545.


Oświadczenie o szacowanie strat musi być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie na 2017 rok, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie