Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

Dotyczy  zapytania o cenę za wykonanie rozgraniczenia na całej długości granicy nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 667/2 ( o pow. 0,79 ha) i 667/3 ( o pow.0,16 ha) położonych w obrębie Serokomla, stanowiących własność osoby fizycznej na całej długości z działką sąsiednią – nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/1 ( o pow. 0,62 ha) oraz nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/4 ( o pow. 0,51 ha) będących własnością osób fizycznych.

Informuję, że do realizacji zadania  na wykonanie rozgraniczenia na całej długości granicy nieruchomości oznaczonej   jako działka   o nr 667/2  ( o pow. 0,79 ha) i 667/3 ( o pow.0,16 ha) położonych w obrębie Serokomla, stanowiących własność osoby fizycznej na całej długości z działką sąsiednią – nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/1 ( o pow.    0,62 ha) oraz nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/4 ( o pow. 0,51 ha) będących  własnością osób fizycznych

została wybrana oferta firmy   GEO-PLUS Tadeusz Kaczan ul. Ogrodowa 5,  21-413 Serokomla

Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert.

W/w oferta spełnia wymogi zamawiającego i jest najtańsza.

 

 

Wójt

 /-/  Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie