Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2017

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego na dostawę węgla kamiennego w okresie zimowym 2017/18

Serokomla, dnia 25.09.2017

Gmina Serokomla

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

 

IB.271.4.2017

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego na dostawę węgla kamiennego w okresie zimowym 2017/18

 

Wójt Gminy Serokomla zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego w sezonie zimowym 2017/18.

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla. Węgiel powinien spełniać następujące parametry:

Kostka - węgiel kamienny, energetyczny, typ 31-33

Parametry węgla

Symbol

j.m.

Wartość

Uziarnienie

 

mm

200 - 63

Wartość opałowa

Qri

MJ/kg

28 - 31,5

Zawartość popiołu

Ar

%

3 - 7

Zawartość siarki

Srt

%

0,2 - 0,6

Zawartość wilgoci

Wrt

%

3 - 8

 

Przewidywana dostawa w sezonie grzewczym od 16.10.2017 r. do 30.04.2017 r. wynosi około 40 ton. Ilość jednorazowo dostarczonego węgla wynosi około 4 tony. Zamawiający będzie informował o terminie dostawy z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

 

2. Wymagane dokumenty:

Certyfikat jakości węgla.

 

3. Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub emailem - Urząd Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, email: sekretariat@gminaserokomla.pl do dnia 09.10.2017 r. do godz. 1500.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie