Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

W dniu 11 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Serokomla  a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Polesie” Serokomla na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej pod nazwą : „Ruch na zdrowie- promocja zdrowia poprzez sport” na kwotę 2500,00 zł.

Celem projektu jest promocja zdrowego trybu życia poprzez działania promujące aktywność fizyczną i integrację wśród mieszkańców gminy Serokomla. Projekt ma na celu uświadomić beneficjentom, iż aktywny styl życia jest jednym ze sposobów dbania o zdrowie

 GLKS Polesie uczestniczy w ważnym przedsięwzięciu istotnym dla mieszkańców gminy Serokomla, jakim jest oddanie do użytku budynku zaplecza sportowego, które jest niezbędne do efektywnej realizacji zadań z zakresy promocji aktywności fizycznej. W dniu 13.10.2017 r. nastąpi uroczyste oddanie do użytku w/w budynku, w związku z powyższym zaplanowano działania prozdrowotne połączone z promocją aktywności fizycznej towarzyszące temu przedsięwzięciu, takie jak:

- prezentacja umiejętności zespołu tanecznego,

- prezentacja umiejętności zawodników GLKS Polesie – w zakresie piłki nożnej

- organizacja wystawki prezentującej osiągnięcia i historie klubu

- mecz piłki nożnej najmłodszej grupy sportowej o Puchar Wójta Gminy Serokomla.

Rozgrywki meczowe planowane są z drużyną z sąsiedniej gminy.

Powyżej przedstawione działania mają również zachęcić dzieci i młodzież do aktywności sportowej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie