Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli na realizację zadania publicznego pod nazwą „POŻARNA STRAŻ – OSP SEROKOMLA RATUJE NAS!”.

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 1817 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli na realizację zadania publicznego pod nazwą

„POŻARNA STRAŻ – OSP SEROKOMLA RATUJE NAS!”.

 

Oferta w dniu 31 października 2017 r. zostaje zamieszczona:

a. – w Biuletynie Informacji Publicznej,

b. – w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla w miejscu przeznaczonym na

zamieszczanie ogłoszeń,

c. – na stronie internetowej Gminy Serokomla.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie 7 dni, po rozpatrzeniu uwag, Wójt podpisze umowę na realizację zadania.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie