Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2017

Projekt skierowany jestdo do osób powyżej 30 roku życia i więcej, zamieszkujących naterenie woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne).

Nabór do Projektu będzie prowadzony jeszcze w okresie 01-08.12.2017 r. oraz 02-09.01.2018 r.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • szkolenia i doradztwo,

  • bezzwrotne dotacje na start do 23 350 zł/os.,

  • wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1280,00 zł brutto przez okres pierwszych 7 m-cy (40 osób). Ubiegać się będzie można o 3- miesięczne przedłużenie wsparcia pomostowego, wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1270,00 zł ( w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 Uczestników Projektu).

  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, wyżywienie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jestdo osób powyżej30. roku życia i więcej zamieszkujących naterenie woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach(osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).

Priorytetowo traktowane są osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

Załączam plakat promujący projekt i informację z możliwością wydrukowania.

Ze względu na fakt, iż zależy nam na objęciu wsparciem osób najbardziej potrzebujących, będę bardzo wdzięczna za okazałą pomoc.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu, ul. Nałęczowska 30/204, 20-701 Lublin (Galeria Parada), tel. 81 747 94 08, fabryka@fundacja-spoleczna.pl.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu www.fundacja-spoleczn.pl(zakładka Aktualne projektyFabryka przedsiębiorczości).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie