Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2017
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie