ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2017

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Serokomla zawiadamia właścicieli nieruchomości, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2018r. są następujące:

  • 5zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów (segregowane)

  • 10zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów (niesegregowane)

Zmiana stawki nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji, natomiast w przypadku zmiany liczby osób mieszkających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Nowe stawki opłat zostały ustalone Uchwałą Nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 listopada 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Serokomla

/-Piotr Chaber/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie