ANALIZY CHEMICZNE W WYDZIAŁOWYM LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH I ANALIZ PRZYRODNICZYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2018

Na tropie analizy chemicznej, czyli nowe Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych

               Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych to jednostka organizacyjna Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która oficjalnie funkcjonuje od lipca 2017 roku. Mieści się ona w budynku Wydziału Przyrodniczego przy ul. Prusa 14.

                Laboratorium zostało powołane w celu poszerzenia strefy badań naukowych, realizowanych na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach oraz prowadzenia działalności komercyjnej. Ofertę badań kierujemy zarówno do pracowników, doktorantów, studentów Wydziału Przyrodniczego, jak i do klientów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych. W trosce o podniesie jakości usług, nieustannie pracujemy nad organizacją oraz rozwojem naszego laboratorium.

                Obecnie wykonujemy podstawowe analizy z zakresu rolnictwa, żywienia zwierząt oraz analizy żywności, m.in. oznaczanie suchej masy, popiołu surowego, białka, azotu oraz analizę składu pierwiastkowego próbki. Dążymy do poszerzenia oferty i sprostania wymaganiom pracowników naukowych oraz interesariuszy zewnętrznych.

                Laboratorium Wydziałowe ma szerokie zaplecze badawcze w postaci nowoczesnej aparatury chemicznej, które jest nieustannie rozbudowywane. Dbając o jakość usług systematycznie wymieniamy i uzupełniamy aparaturę, szkolimy personel oraz poszerzamy możliwości analityczne naszego laboratorium. Na początku roku 2017 zakupiony został nowoczesny, certyfikowany aparat do analizy pierwiastkowej - spektrometr emisyjny ICP-OES, który w połączeniu z posiadanym przez nas mineralizatorem mikrofalowym, daje szerokie możliwości analityczne. Koniec roku 2017 wiąże sie m.in. z zakupem dobrej jakości młyna kulowego do jednego z najważniejszych etapów badań laboratoryjnych, czyli przygotowania próby do właściwej analizy chemicznej.

                W kolejnym roku planujemy poszerzenie działalności  Laboratorium o możliwości m.in. analiz wykonywanych za pomocą chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrofotometrii, a także ekstrakcji tłuszczu.

                Stawiamy na jakość usług i zadowolenie klienta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przeprowadzaniem badań oraz wykonywaniem analiz chemicznych do Wydziałowego Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych.

Autor: dr Wioleta Byszewska

Kontakt:

email: wioleta.byszewska@uph.edu.pl

tel. 25 634 13 91

Przyjmowanie próbek:

 pokoje 202 i 205

 pn -pt  8:00 – 15:00

W przypadku nieobecności pracownika Laboratorium w wymienionych pokojach, próbki proszę zostawić w pokoju 222.

Próbki należy opisać: nazwiskiem lub nazwą firmy, nr telefonu, nazwą, datą dostarczenia oraz zakresem analiz.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie