Komunikat ARiMR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

Uprzejmie informujemy, iż tylko do 14 marca 2018 rolnicy mogą składać "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017".

Oświadczenie ma formę papierową i musi być złożone osobiście lub poprzez osobę trzecią w Biurze Powiatowym ARiMR lub listownie za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do agencji uznaje się datę stempla pocztowego).

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; dopłatę dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).


Ponadto warunkiem jest brak jakichkolwiek zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie