Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2018
Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolonia zachodnia na realizację zadania publicznego pod nazwą: Żyj aktywnie i zdrowo – wyglądaj bombowo! .

Z A W I A D O M I E N I E

            

            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Kolonia zachodnia na realizację zadania publicznego pod nazwą:  Żyj aktywnie i zdrowo – wyglądaj bombowo! .

Oferta w dniu 8 maja 2018r. zostaje zamieszczona:

-   w Biuletynie Informacji Publicznej,

-   na stronie internetowej Gminy Serokomla,

-   w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie

     ogłoszeń

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie 7 dni, po rozpatrzeniu uwag, Wójt podpisze umowę na realizację zadania.

 

 

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                             Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie