XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2018

W dniu  15 maja  2018 roku /wtorek/ o godz. 1100w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Serokomla za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/158/2018 Rady Gminy Serokomla w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.             

 
                                                                                                                      

                                                                                                                           Przewodniczący                                                                                                                       

                                                                                                                              Rady Gminy

                                                                                                                           /Janusz Kozarski/  

Galeria

 • Powiększ zdjęcie