GMINA SEROKOMLA W NIEBIESKIEJ STREFIE ASF

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

Decyzją Komisji Europejskiej, obszary na których w ostatnich tygodniach wystąpiły ogniska ASF włączone zostały do obszaru zagrożenia.

W poniedziałek tj. 18 czerwca 2018r. Komisja Europejska opublikowała Decyzję Wykonawczą zmieniającą kształt stref bioasekuracji związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. W przypadku naszego kraju zaobserwować można przede wszystkim znaczne rozszerzenie "strefy niebieskiej" czyli obszaru zagrożenia.  Ma to oczywiście związek z ponad dwudziestoma ogniskami afrykańskiego pomoru świń, jakie wystąpiły na terenie Polski w przeciągu ostatniego miesiąca. Obszarem zagrożenia objęto następujące tereny:

W województwie podlaskim:

- gmina Giby, oraz część gmin Sejny i Krasnopol (pow. sejneński)

- gmina Orla, oraz część gminy Bielsk Podlaski (pow. bielski)

- gmina Czyże, oraz część gmin Dubicze Cerkiewne i Kleszczele (pow. hajnowski)

W województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk (pow. nowodworski)

- gmina Świercze i część gminy Winnica (pow. pułtuski)

- gmina Nowe Miasto (pow. płoński)

W województwie lubelskim:

- gminy Wierzbica, Sawin, Ruda - Huta, Dorohusk, Kamień, oraz część gminy wiejskiej Chełm (pow. chełmski)

- powiat grodzki Chełm

- gminy Hańsk, Wola Uhruska, oraz części gmin Urszulin, Stary Brus i Włodawa (pow. włodawski)

- część gminy Cyców (pow. łęczyński)

- gminy Jabłoń, Podedwórze, oraz część gmin Dębowa Kłoda, Parczew, Milanów (pow. parczewski)

- część gminy Wisznice (pow. bialski)

- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, oraz część gminy Firlej (pow. lubartowski)

- gminy Adamów i Serokomla (pow. łukowski)

- gmina Baranów (pow. puławski)

- gminy Nowodwór i Ułęż (pow. rycki)

Część wymienionych obszarów włączona została do strefy niebieskiej po zaledwie dwutygodniowej przerwie. Na początku czerwca obszar zagrożenia zniesiono między innymi na terenie gmin powiatu włodawskiego, czy parczewskiego.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, na terenach gdzie nie potwierdzono wcześniej ognisk ASF strefa niebieska będzie mogła być zdjęta po upływie 3 miesięcy od wystąpienia ogniska. Na pozostałych terenach będzie ona obowiązywać przez najbliższych 12 miesięcy.

 

Restrykcje w przemieszczaniu świń:

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

 • W obrębie strefy niebieskiej:
  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Poza strefę niebieską w granicach Polski:
  • można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,
  • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia
  • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
   • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

 • bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
 • w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,
 • środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
 • ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie