XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

W dniu  27 czerwca  2018 roku /środa/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXIII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 7. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 8. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017.
 9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi.
 10. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium wójtowi.
 11. Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Serokomla.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, podatków, opłat lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Serokomla
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 18. Sprawy różne.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.             

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie