Wojewódzkie obchody „ Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2018

Zapraszenie do uczestnictwa w wojewódzkich obchodach „ Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”, które odbędą się 12 lipca (czwartek) 2018 roku w Serokomli.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. przepisów dotyczących RODO[1], informuje się, że osoby uczestniczące we wszelkich uroczystościach kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie gminy Serokomla, poprzez uczestnictwo w w/w wydarzeniach, dobrowolnie wyrażają zgodę  na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w mediach, prasie i portalach informacyjnych.

 Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku do administratora lub inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Serokomla.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie