XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2018

W dniu  10 sierpnia  2018 roku /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXIV  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia dla terenu gminy Serokomla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Serokomla.
 7. Podjęcie uchwały w sprawieprzekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.             

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie