Informacja o konsultacjach społecznych na 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2018

Informuję się, że Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Serokomla  z dnia 29 października 2018r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono  przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie