Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla z dnia 29.10.2018 r. w sprawie polowania zbiorowego

  OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 29.10.2018 r.
w sprawie polowania zbiorowego

 Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Serokomla.

Termin rozpoczęcia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

 Wojskowe Koło Łowieckie nr 318 „UROCZYSKO” w Warszawie

Rejon polowania

Data

   Godzina rozpoczęcia

Obwód nr 71

3.11.2018

08:30

Obwód nr 71

8.12.2018

                     08:30                                                                   

Obwód nr 71

23.02.2019

 07:30 

Wojskowe Kolo Łowieckie nr 149 „WIARUS” w Lublinie

Rejon polowania

Data

   Godzina rozpoczęcia

Obwód nr 85

15.12.2018

08:00

Obwód nr 85

29.12.2018

                     08:00                                                                   

Koło Łowieckie nr 11 „MAZOWSZE” w Warszawie

Rejon polowania

Data

   Godzina rozpoczęcia

Obwód nr 86

4.11.2018

09:00

Obwód nr 86

2.12.2018

                     09:00                                                                   

Obwód nr 86

13.01.2019

 09:00 

Obwód nr 86

                27.01.2019

09:00

Obwód nr 86

                17.02.2019

09:00

Obwód nr 86

24.02.2019

09:00

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Serokomla.

                                                                           Wójt Gminy Serokomla
                                                                       /-/ Piotr Chaber

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie