Zawiadomienie - II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2018

W dniu 27 listopada 2018 roku /wtorek/ o godz. 9-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25, odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Serokomla.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                  

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                                      /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie