Konkurs pod hasłem „Bezpiecznie i ekologicznie na wsi”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2018

Zaproszenie dotyczące konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie i ekologicznie na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łukowie i Starostwo Powiatowe w Łukowie.

KONKURS

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Łukowie informuje o ogłoszeniu Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem:

 

”BEZPIECZNIE  I  EKOLOGICZNIE NA WSI”.

 

Konkurs przeznaczony dla uczniów  szkół podstawowych z terenów wiejskich, który ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą w gospodarstwie rolnym, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, ekologii i higieny pracy, a także zaszczepienie w nich świadomości jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne.  W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanych z upadkami podczas zabawy i pracy rolniczej.

 Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

 

I grupa – klasy            0 - III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy           IV - VIII szkoły podstawowej.

 

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród wszystkich uczniów szkoły i zachęcenie ich do udziału w konkursie. Prace plastyczne
w formacie A3 lub A4, wykonane dowolną techniką wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie Danych Osobowych należy przesłać na adres:

 

KRUS Placówka Terenowa w Łukowie

21-400 Łuków ul. Ks. Stanisława Wyszyńskiego 42a

 „Konkurs”

 

Najlepsze prace (3 miejsca w każdej kategorii wiekowej) zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia  14 grudnia  2018 r.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe dostępne w Placówce Terenowej KRUS
w Łukowie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem KRUS PT w Łukowie odpowiedzialnym za działania prewencyjne.

Inspektor ds. prewencji Ewelina Malon,

Tel. (025)7976417 e-mail: ewelina.malon@krus.gov.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie