Wyniki konsultacji społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2019

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa  od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 1 kwietnia 2019r. i  trwały od 3 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r.

Projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy,  powyższy dokument został również umieszczony na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W sprawie projektu uchwały nie wpłynęła żadna uwaga, sugestia czy opinia, nikt z mieszkańców nie wziął udziału w konsultacjach społecznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy z dnia 1 kwietnia 2019r., konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

 

 

 

Opracowała:

Teresa Ponikowska

Sekretarz Gminy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie