Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2019

Ogłoszenie. w sprawie szacowania strat spowodowanych m.in. przymrozkami wiosennymi.

Wójt Gminy Serokomla informuje, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Serokomla niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych,  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłocznie, po wystąpieniu ww. zjawiska.

   Oświadczenia należy składać w środy,  w Urzędzie Gminy Serokomla,  ul. Warszawska 21, - w Sali konferencyjnej, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 745 do 1530

    Oświadczenie o szacowanie strat musi być zgodne z danymi zawartymi  we wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 rok, składanym do ARiMR,  który należy udostępnić do wglądu komisji.            

 

Wójt

/-/ Piotr Chaber

                                    

Galeria

  • Powiększ zdjęcie