Zawiadomienie - VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

W dniu 26 czerwca 2019 roku /środa/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu dotyczącego stanu gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Serokomla.
 8. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 11. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi.
 13. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium wójtowi.
 14. Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 20. Sprawy różne.

      21. Zapytania.

      22. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                   Rady Gminy

 

                                                                                                                               /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie