Zawiadomienie - X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2019

W dniu 20 sierpnia 2019 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się X  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Sprawy różne.

      12. Zapytania.

      13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

 /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie