Zawiadomienie - XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

W dniu 17 września 2019 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XI  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli za I półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Serokomla.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Serokomla
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                                                                 /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie