I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

W dniu 30 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Serokomla odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego gminy Serokomla zwołane przez Wójta Gminy Serokomla.

GRDPP została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla Nr 56/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 na podstawie Uchwały Nr IX/37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Gminie Serokomla.

W skład GRDPP wchodzą:

Przewodnicząca – p. Anna Magnuszewska

Zastępca Przewodniczącego – p. Barbara Ponikowska

Sekretarz – p. Anna Abramczuk

 

Członkowie:

p. Małgorzata Bancerz

p. Zbigniew Bancerz

p. Krystyna Ociesa

p. Teresa Ponikowska

p. Zofia Gałęzowska.

    Rada działa społecznie (bez wynagrodzenia), jest ciałem opiniodawczym i doradczym  w zakresie działalności organizacji pozarządowych.

 

Oprac. A. Abramczuk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie