Informacja o konsultacjach społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2015

Informuję, że zarządzeniem Nr 73 /2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożvtku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie