Zawiadomienie - XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

W dniu 30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Serokomla na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki paliwa w gminie Serokomla na rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok:
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Serokomla nie narusza ustaleń „Studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Serokomla.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla nie narusza ustaleń „Studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie