Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2015

Na stronie internetowej Lokalnje Grupy Działania "Razem Ku Lepszej Przyszłości"  w zakładce Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze, które Gmina w przyszłości chciałaby zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”.

Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Wypełnione karty można złożyć osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lsr@lgdrazem.pl  do dnia 30.10.2015 r. Analiza otrzymanych kart umożliwi nam określenie celów i kierunków działań LSR na lata 2015-2021.
Kartę projektu złożyć mogą również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie