Czasowo wstrzymany odbiór odpadów w PSZOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, iż z dniem 17.03.2020 r. zostaje czasowo wstrzymany odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Wólka (teren oczyszczalni).

 

  • Odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem.

  • O ponownej możliwości przyjęcia odpadów do PSZOK zostaną Państwo powiadomieni.

 

Jednocześnie przypominamy, iż każdy kto chce rozliczyć się za zużytą wodę, odprowadzone ścieki lub chce skorzystać z taboru asenizacyjnego może skontaktować się biurem Zakładu telefoniczne: 25 631 62 82 lub e-mailem: gzuk@gminaserokomla.pl

Wszelkich wpłat z tytułu realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych należy dokonywać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli: B.S. Krzywda O/Serokomla                           

57 9203 0002 0020 1322  2000 0010.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie