Komunikat Nr 4/2020 Wójta Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

Komunikat Nr 4/2020 Wójta Gminy Serokomla w sprawie pomocy osobom potrzebującym za pośrednictwem GOPS w Serokomli.

   Nr pisma O.5535.4.2020

 Komunikat Nr 4/2020

z dnia 17.03.2020 r.

Wójta Gminy Serokomla

w sprawie pomocy osobom potrzebującym za pośrednictwem GOPS w Serokomli

         W pomoc osobom starszym, samotnym czy  niepełnosprawnym  zazwyczaj zaangażowana jest rodzina. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby samotne - zdane na samorządy  i  instytucje do tego powołane, dlatego   w  tym trudnym dla nas czasie,  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Koronawirusa SARS-CO V-2 (COVID-19) na terenie Gminy Serokomla z dniem 17.03.2020 r.(wtorek) uruchamia  się specjalną akcję pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym za pośrednictwem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Serokomli.

  1. Przebieg akcji odbywał  się będzie na wzajemnym zaufaniu – osoby zdrowe z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych będą pomagać potrzebującym mieszkańcom.  

  2. Osoby nieskażone, nie objęte kwarantanną domową, mieszkające samotnie, potrzebujące wsparcia w postaci podstawowych  produktów żywnościowych i higienicznych, wykupienia niezbędnych leków, środków opatrunkowych  proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Serokomli.

  3. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie nr tel. (25) 755 46 88, 505098512  lub poprzez inną formę np. kontakt telefoniczny z Sołtysem lub Radnym  ze  swojego okręgu.

  4. Pracownik socjalny lub wolontariusz, po otrzymaniu informacji i rozeznaniu sytuacji osoby potrzebującej, dokona niezbędnych zakupów (zakupy będą finansowane przez osoby potrzebujące).

     

Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz, nie czekaj, zgłoś się pod numerem telefonu,  (25) 755 46 88, 505098512 lub e-mail gops@gminaserokomla.pl

 

Łączmy się w działaniach przeciw COVID-19

  

 Wójt Gminy Serokomla

 /-/ Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie