Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na 2016 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Galeria

  • Powiększ zdjęcie