Komunikat dotyczący ograniczenia osobistych wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

Komunikat dotyczący ograniczenia osobistych wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),
oraz na podstawie  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następuje tymczasowe zawieszenie udzielania porad osobiście.

            W ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego, w okresie od 16 marca 2020 r.
do odwołania, udzielanie porad prawnych odbywać się będzie telefonicznie – numery telefonu do kontaktu:

 • 25 642 13 58 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Łukowie;

 • 506 182 651- Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 w Łukowie w Łukowie – (12.00 – 14.00), 724 869 075 (14.00 – 16.00);

 • 600 104 323, 518 415 182 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie, „mobilny” Punkt NPP w Krzywdzie, Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskim oraz „mobilny” Punkt NPO w Woli Mysłowskiej,

  jak również z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. adres e-mail. Adresy poczty elektronicznej (e-mail) dotyczące poszczególnych Punktów zostały wskazane poniżej.  

            W przypadku Komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość każda osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):

 • prawnik1-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Nr 1 w Łukowie;

 • prawnik2-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Nr 2 w Łukowie;

 • prawnik4-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Nr 3 w Adamowie oraz „mobilny” Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzywdzie,

 • prawnik5-npp@starostwolukow.pl Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskim oraz „mobilny” Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Woli Mysłowskiej,

    wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, może przekazać anonimową opinię (druk ankiety satysfakcji klienta dostępny w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna)  o udzielonej pomocy
na adres e-mail: spiszcz@starostwolukow.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe
w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

W przypadku  pytań proszę o kontakt pod nr  25 798 22 03 wew. 150.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie