Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2015

Wójt Gminy Serokomla informuje, że w terminie od 02 listopada do 27 listopada 2015 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

O dofinansowanie może ubiegać się:

  • osoba fizyczna;

  • wspólnota mieszkaniowa.

 

Zainteresowani, którzy chcą w 2016 roku wymienić pokrycie dachowe mają możliwość bezpłatnego demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest na składowisko wyrobów azbestowych.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  1. dowód osobisty;

  2. kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – dot. zdeponowanych na działce wyrobów zawierających azbest po 06.05.2004 r.;

  3. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym dot. wymiany pokrycia dachowego (w przypadku demontażu eternitu z budynku), lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę dachu wraz z kopią mapy z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku.


Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Serokomla, które należy składać w terminie od
02 listopada do 27 listopada 2015 r.
w pok. nr 26 u P. Justyny Kaszubskiej, nr tel. 25 755 45 02.

 

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania ze strony internetowej- www.azbest.lubelskie.pl). 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie