Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2015

Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji

Szanowni Państwo,

 

Kończymy już prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Jednym z zadań, które musimy zrealizować jest ankietyzacja. Dlatego na naszej stronie internetowej umieściliśmy nową ankietę on-line, dotyczącą grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji. Zwracamy się w związku z tym z prośbą – oczywiście, jeśli to nie sprawi problemu – o jej wypełnianie. Przypomnę, że osoby defaworyzowane to: poniżej 35 roku życia i powyżej 50 roku życia oraz kobiety. 

Link do ankiety na stronie LGD: http://lgdrazem.pl/index.php?id=186&id2=182

 

Link bezpośredni do ankiety: http://www.survio.com/survey/d/H3A8O5C6S2P6H9H2X

 

Z wyrazami szacunku,

 

Andrzej Charliński 

 

Specjalista ds. promocji i projektów współpracy

___________________________________________ 

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel. 25 7983194

www.lgdrazem.pl 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie