Raport o stanie Gminy Serokomla za 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Wójt Gminy Serokomla informuje, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy Serokomla w dniu 22 maja 2020 r. Raport o stanie Gminy Serokomla za 2019 rok.

Rada Gminy rozpatruje powyższy Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy Serokomla w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad raportem o stanie Gmin y przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy radni zabierają głos  ( bez ograniczeń czasowych ) oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem, składają do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja Rady Gminy, na której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ( chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  

 

Załączniki:

 

  1. Wzór zgłoszenia udziału w debacie

  2. Lista poparcia dla zgłaszającego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie