XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

W dniu 30 czerwca 2020 roku /wtorek/ o godz. 1200 w sali Zespołu Szkół w Serokomli odbędzie się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

W dniu 30 czerwca 2020 roku /wtorek/ o godz. 1200 w sali Zespołu Szkół w Serokomli odbędzie się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji.

4.       Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.       Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019.

6.       Debata nad raportem o stanie gminy.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Serokomla.

8.       Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

9.       Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

10.   Informacja o stanie mienia komunalnego.

11.   Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

12.   Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi.

13.   Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium wójtowi.

14.   Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy.

15.   Dyskusja.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2019 rok.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2020 rok.

20.   Sprawy różne.

21.   Zapytania.

22.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                     

Przewodniczący

Rady Gminy

 /Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie