NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE ŁUKOWSKIM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2016

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r. świadczona będzie w 4 punktach mieszczących się w 3 lokalach.

 

L.p.

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia (harmonogram) dni robocze 2016 r.

Godziny

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie

ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku do piątku

8:00-12:30

radca prawny wskazany przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Warszawie

dawna siedziba LO im. T.Kościuszki ul. Wyszyńskiego 41, parter, wejście od ul. Zabrowarnej, winda

tel. 256239290

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie

ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku do piątku

12:30-17:00

adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach

jak wyżej w Punkcie Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół

im. Gen. Franciszka Kamińskiego

w Adamowie

ul. Cmentarna 6

21-412 Adamów

od poniedziałku do piątku

8:00–14:00

 

 

Fundacja Młodzi Ludziom zs w: Borysław 49,

96-130 Głuchów

(radca prawny lub mgr prawa)

lokal Nr 1 na parterze szkoły

tel. 257553169

Nr 4

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim Plac Wielgska 5

21-450 Stoczek Łukowski

poniedziałki

 

 

wtorki

środy i czwartki

 piatki

10:00-16:00

 

Fundacja Młodzi Ludziom zs w: Borysław 49,

96-130 Głuchów

 

(radca prawny lub mgr prawa)

lokal Nr 2 na parterze szkoły

tel. 257970261

 

Uwaga:

1/ Kolejność załatwiania w danym dniu wynika z kolejności przyjścia osoby uprawnionej.

2/ Nieodpłatnych porad prawnych udziela się osobiście z wyłączeniem poradtelefonicznych lub użycia innych środków komunikowania się na odległość.

   

Dla kogo?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnym wybranym punkcie (jednym z punktów: w Łukowie, Adamowie, Stoczku Łukowskim – czynnych wg harmonogramu jak na odwrocie nin. informacji)

 

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo- administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatne informacje na etapie przedsądowym w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach w tym również w sprawach wyłączonych z poradnictwa darmowego.

 

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi nasze uprawnienie do skorzystania z porady prawnika, np. Kartę Dużej Rodziny, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, zaświadczenie kombatanckie albo legitymację weterana. W szczególnych przypadkach (np. katastrofy naturalnej: pożaru, powodzi itp.) osoba zagrożona lub poszkodowana otrzyma pomoc bez jakiegokolwiek dokumentu – na podstawie oświadczenia, że jest uprawniona do otrzymania pomocy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie